Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

22.12.2017 - Dostarczyliśmy kalendarze do szkół
W środę, 20 grudnia 2017r., zakończyliśmy akcję dostarczania do placówek oświatowych strażackich kalendarzy plakatowych na 2018r. Spotkaliśmy się z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami 29 szkół podstawowych, 14 gimnazjów, 8 szkół średnich, 2 szkół zawodowych, 1 szkoły policealnej oraz w 1 bursie szkolnej. Prewencję społeczną realizowaliśmy między innymi podczas rad pedagogicznych oraz pogadanek z uczniami na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa. Promowaliśmy również zawód strażaka i zachęcaliśmy do wstępowania do młodzieżowych drużyn pożarniczych. Kalendarze przekazywaliśmy też kierownictwu placówek. 

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan

Zdjęcia: KP PSP Szamotuły 

 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza