Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

04.01.2018 - Pomoc dla organizacji pożytku publicznego
Każdego roku strażacy z szamotulskiej komendy wł±czaj± się w pomoc organizacjom pożytku publicznego. Zaangażowali¶my się między innymi w 18 zbiórkę publiczn± ogłoszon± od 01 wrze¶nia do 31 grudnia 2017.


29 grudnia Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach mł. bryg. Ireneusz Pers wręczył pomoc finansow± Stowarzyszeniu Społecznemu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach. ¦rodki zebrano dzięki dystrybucji cegiełek w¶ród strażaków i pracowników cywilnych komendy. Spotkanie było doskonał± okazj± do potwierdzenia współpracy w kolejnych latach.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza