Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

25.01.2018 - Klasa mundurowa u strażaków
25 stycznia br. strażaków w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach odwiedziła grupa młodzieży z klasy mundurowej LO w Pniewach.  Pierwszym etapem wizyty było stanowisko kierowania, gdzie przedstawiono specyfikę służby w tym miejscu oraz omówiono zasady zgłaszania zdarzeń. W ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeprowadzono dla nich pogadankę na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa (tlenek węgla, pożary, elektryczność). W ramach promocji zawodu strażaka przedstawiono naszą służbę. Pokazano sprzęt, jakim na co dzień posługują się strażacy. Nasi goście mieli wiele pytań, gdyż część z nich swoją przyszłość widzi w mundurze strażaka. Przeprowadzono również zajęcia z pierwszej pomocy.  Na zakończenie wizyty młodzież zwiedziła cały budynek komendy. 

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan 

Zdjęcia: JRG Szamotuły 

 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza