Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

29.01.2018 - Posiedzenie Prezydium Zarządu ZOSP RP w Szamotułach
29 stycznia w szamotulskiej komendzie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach. W obecności Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach mł. bryg. Ireneusza Persa omówiono między innymi tematy zawodów sportowych, odznaczeń, kwestie finansowe i szkoleniowe. Poruszono również sprawę Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zobowiązano ochotników do bezzwłocznego wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy. 

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan 

Zdjęcia: JRG Szamotuły

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza