Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

29.01.2018 - Posiedzenie Prezydium Zarz±du ZOSP RP w Szamotułach
29 stycznia w szamotulskiej komendzie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarz±du Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach. W obecno¶ci Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach mł. bryg. Ireneusza Persa omówiono między innymi tematy zawodów sportowych, odznaczeń, kwestie finansowe i szkoleniowe. Poruszono również sprawę Rejestru Jednostek Współpracuj±cych z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zobowi±zano ochotników do bezzwłocznego wypełnienia obowi±zku wynikaj±cego z ustawy. 

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan 

Zdjęcia: JRG Szamotuły

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza