Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

09.02.2018 - Bezpieczne ferie w Rzepce
09 lutego br. strażacy JRG PSP w Szamotułach w ramach akcji ,,Bezpieczne ferie 2018” odwiedzili mieszcz±ce się w mie¶cie powiatowym Przedszkole Rzepka. 

Dużej grupie ponad 70 dzieci w krótkich słowach przedstawiono ciężk± służbę strażaka.  

PóĽniej najmłodsi dowiedzieli się, że najlepiej bawić się na lodowiskach przygotowanych specjalnie w tym celu. Omówiono zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego oraz zachowania się w przypadku załamania się lodu pod osobami. Przypomniano w jaki sposób alarmować służby ratownicze w przypadku zagrożenia. 

Rozdano również ulotki dotycz±ce omawianych zagadnień oraz zagrożeń zwi±zanych z sezonem grzewczym. Dzieci jednym chórem obiecały, że przekaż± je w domu rodzicom. 

 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza