Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

13.02.2018 - Drzwi otwarte szamotulskiej remizy
13 lutego br. Komenda Powiatowa PSP w Szamotułach wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Szamotułach zorganizowały drzwi otwarte  w Jednostce Ratowniczo – Ga¶niczej. W ci±gu całego dnia nasz± remizę odwiedziło prawie 50 osób – dzieci i dorosłych.  Pierwszym etapem było dla nich stanowisko kierowania, gdzie przedstawiono specyfikę służby w tym miejscu oraz omówiono zasady zgłaszania zdarzeń. W ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeprowadzono dla nich pogadankę na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa (tlenek węgla, pożary, elektryczno¶ć). W ramach promocji zawodu strażaka przedstawiono nasz± służbę. Na zakończenie była możliwo¶ć, żeby zwiedzić cały budynek komendy. 

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan 

Zdjęcia: JRG Szamotuły 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza