Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

23.02.2018 - Narada roczna podsumowuj±ca rok 2017
23 lutego br. w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach odbyła się narada podsumowuj±ca działalno¶ć w minionym 2017 roku. Zaproszenie na t± uroczysto¶ć przyjęli:  Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Dariusz Matczak, Starosta Szamotulski Józef Kwa¶niewicz, szefowie służb współpracuj±cych, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu, prezesi i komendanci gminni OSP, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 

Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach mł. bryg. Ireneusz Pers przedstawił działalno¶ć jednostki w minionym roku. W¶ród wielu aspektów znalazły się też inwestycje, których nie udałoby się  zrealizować bez pomocy współpracuj±cych instytucji oraz samorz±dów. Za wkład w rozwój PSP i OSP na terenie powiatu Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, Komendant Powiatowy oraz Starosta Szamotulski podziękowali wszystkim wspieraj±cym. Każdy z zabieraj±cych głos zauważał wielkie lokalne i wojewódzkie zaangażowanie w doposażanie w sprzęt oraz wspieranie w innych rodzajach działalno¶ci szamotulskich strażaków. 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza