Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

14.03.2018 - Debata społeczna w Pniewach
W ubiegłym roku na terenie powiatu szamotulskiego w wyniku wypadków komunikacyjnych zginęło 20 osób, kolejne 11 zmarło w szpitalach wskutek odniesionych w tych zdarzeniach obrażeń.  Dlatego też Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach organizuje spotkania po¶więcone bezpieczeństwu na drodze. 14 marca odbyła się debata społeczna dla mieszkańców Gminy Pniewy. Do udziału w debacie zaproszono  starostę szamotulskiego Józefa Kwa¶niewicza, burmistrza Jarosława PrzewoĽnego,  funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, przedstawicieli Wojewódzkiego O¶rodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, Prokuratury Rejonowej w Szamotułach oraz SKODA Auto-Lab.

Debatę podzielono na kilka obszarów tematycznych. Omówione zostały m. in. dane dotycz±ce wypadków drogowych na terenie powiatu szamotulskiego, zasady ruchu drogowego, kary dla nieodpowiedzialnych kierowców, podnoszenie kultury jazdy kieruj±cych, ryzyko zwi±zane z brakiem do¶wiadczenia za kierownic±. Strażacy omówili i pokazali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku drogowego. Każdy chętny mógł spróbować w praktyce jak ciężkim zadaniem jest np. resuscytacja. Ta czę¶ć debaty cieszyła się zainteresowaniem głównie młodszej czę¶ci uczestników spotkania. 

Opracowanie: KP PSP Szamotuły

Zdjęcia: asp. Michał Klimek, www.pniewy.wlkp.pl   

 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza