Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

21.03.2018 - XV Dzień Przedsiębiorczości
21 marca br. mury Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach odwiedziła grupa młodzieży szkół średnich. Wizyta ich związana była z XV Dniem Przedsiębiorczości. Podczas tego dnia młodzież ma możliwość odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową oraz zapoznania się z organizacją i zarządzaniem daną instytucją. 

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej przekazali informacje na temat  służby strażaka, ogólnej strukturze PSP oraz komendy powiatowej i sposobach rekrutacji do służby. Omówiono i pokazano sprzęt, jaki wykorzystują strażacy w codziennych działaniach. Przeprowadzono również pogadankę związaną z szeroko rozumianą kampanią społeczną dotyczącą bezpieczeństwa. 

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili sposób oraz treść przekazywanych informacji.  Rozdano materiały promocyjne oraz ulotki o bezpieczeństwie. 

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan 

Zdjęcia: st. sekc. Bartłomiej Kosicki 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza