Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

22.03.2018 - Powiatowe Targi Edukacji i Pracy
21 marca 2018r. w Hali „Nałęcz” znajduj±cej się przy Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach odbyły się „XIII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy”, których organizatorem był Powiatowy Urz±d Pracy w Szamotułach przy współudziale Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach. 

W targach uczestniczyła również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Na stoisku wewnętrznym młodzi ludzie oraz ich opiekunowie zostali zapoznani z procedur± naboru do Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Szkół Aspirantów PSP. Funkcjonariusze udzielali szczegółowych informacji dotycz±cych specyfiki wykonywania zawodu strażaka oraz rozdawali materiały zwi±zane z rekrutacj± do szkół pożarniczych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko zewnętrzne (wspólne z Policj±), gdzie strażacy JRG prezentowali sprzęt ratowniczy. Chętni mogli również w praktyce zapoznać się z metodami prowadzenia pierwszej pomocy pod okiem ratownika medycznego. 

Udział w targach promował Państwow± Straż Pożarn± i jej działalno¶ci w¶ród młodzieży, która po ukończeniu szkół ¶rednich stoi przed trudnym wyborem zawodu.

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan 

Zdjęcia: KP PSP Szamotuły  

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza