Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

12.04.2018 - Otwarcie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Lasów Państwowych
10 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach dokonano uroczystego otwarcia Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego.  W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach mł. bryg Tomasz Daszkiewicz powitał zaproszonych go¶ci, w¶ród których znaleĽli się: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Starosta Szamotulski Józef Kwa¶niewicz, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Sławomir Kmiecik, Nadle¶niczy Nadle¶nictwa Wronki Zbigniew Gzyl, przedstawiciele innych Regionalnych Dyrekcji.  Była to również okazja do odbycia rocznej narady wszystkich nadle¶nictw wchodz±cych w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. 

Nadle¶nictwo Wronki od pewnego czasu prowadziło prace zwi±zane z budowa oraz przebudow± dostrzegalni wchodz±cych w skład systemu wczesnego ostrzegania przed pożarami. Realizowano to w 2 etapach. W ramach pierwszego etapu przebudowano dostrzegalnię w Le¶nictwie Smolnica. W drugim etapie wybudowano now± dostrzegalnie w Le¶nictwie Chojno. Obie wieże wyposażono w kamery pozwalaj±ce na ci±gł± obserwację terenu. W ramach tego etapu przeniesiono również Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny z Nadle¶nictwa Wronki do Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach. Pozwala to na pełnienie wspólnych służb dyspozytora PSP oraz pracownika nadle¶nictwa, co znacznie skraca proces alarmowania JOP z terenu powiatu. 

Otwarcia Punktu dokonali: mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Józef Kwa¶niewicz oraz Sławomir Kmiecik. Po tej ważnej chwili, wszyscy bior±cy udział w uroczysto¶ci zostali zaproszeni do zwiedzenia Komendy oraz zapoznania się z potencjałem ratowniczym jednostki. 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan  

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza