Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

12.04.2018 - Otwarcie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Lasów Państwowych
10 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach dokonano uroczystego otwarcia Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego.  W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach mł. bryg Tomasz Daszkiewicz powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Sławomir Kmiecik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki Zbigniew Gzyl, przedstawiciele innych Regionalnych Dyrekcji.  Była to również okazja do odbycia rocznej narady wszystkich nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. 

Nadleśnictwo Wronki od pewnego czasu prowadziło prace związane z budowa oraz przebudową dostrzegalni wchodzących w skład systemu wczesnego ostrzegania przed pożarami. Realizowano to w 2 etapach. W ramach pierwszego etapu przebudowano dostrzegalnię w Leśnictwie Smolnica. W drugim etapie wybudowano nową dostrzegalnie w Leśnictwie Chojno. Obie wieże wyposażono w kamery pozwalające na ciągłą obserwację terenu. W ramach tego etapu przeniesiono również Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny z Nadleśnictwa Wronki do Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach. Pozwala to na pełnienie wspólnych służb dyspozytora PSP oraz pracownika nadleśnictwa, co znacznie skraca proces alarmowania JOP z terenu powiatu. 

Otwarcia Punktu dokonali: mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Józef Kwaśniewicz oraz Sławomir Kmiecik. Po tej ważnej chwili, wszyscy biorący udział w uroczystości zostali zaproszeni do zwiedzenia Komendy oraz zapoznania się z potencjałem ratowniczym jednostki. 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan  

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza