Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

06.06.2018 - Maj miesi±cem otwartych strażnic
Maj to miesi±c szczególnego zainteresowania strażack± służb±. 

W ramach ,,Dni Otwartych Strażnic” spotkali¶my się w naszej komendzie z  14 grupami zorganizowanymi  dzieci i młodzieży.  Pierwszym etapem wizyt było stanowisko kierowania, gdzie dyżurny sprawdzał  znajomo¶ć numerów alarmowych oraz omawiał zasady zgłaszania zdarzeń. W ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”  pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, strażacy z podziału bojowego przeprowadzali dla dzieci pogadanki na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa.  Na zaproszenie placówek o¶wiatowych odwiedzili¶my 2 szkoły na organizowanych przez nie imprezach plenerowych, gdzie również poruszono te tematy.

Wzięli¶my udział w pierwszej edycji programu Grupy Enea - ,,Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”  po¶więconej seniorom. 

Byli¶my obecni na Festiwalu JeĽdzieckim w Baborówku. Podczas wszystkich tych spotkań pokazano sprzęt, jakim w codziennej służbie posługuj± się strażacy oraz rozdano ulotki zwi±zane z bezpieczeństwem.

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan

Zdjęcia: KP PSP Szamotuły, SP 2 Szamotuły 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza