Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

07.09.2018 - Podsumowanie akcji BEZPIECZNE WAKACJE
      Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach aktywnie włączyli się w akcję edukacyjno-informacyjną mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu w sezonie wakacyjnym. Dlatego też poddano operacyjnemu rozpoznaniu 32 miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie i półkolonie) zlokalizowane w stałej zabudowie, z czego sporządzono karty rozpoznania operacyjnego miejsca wypoczynku. Podczas tych wizyt przeprowadzono pogadanki z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wakacji oraz rozdano ulotki dla 1220 dzieci i młodzieży.  

      W ramach ,,Bezpiecznych Wakacji” w czerwcu strażacy z JRG w Szamotułach wzięli udział w 6 spotkaniach plenerowych z dziećmi i młodzieżą (w tym 4 nad zalewem Radzyny, w których udział wzięli również przedstawiciele  Starostwa Powiatowego, Policji oraz GDDKiA). Pikniki adresowane były dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Przeprowadzono pokazy ratownictwa wodnego oraz wspólnie z innymi służbami pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku dla ok. 1100 osób, którym na zakończenie rozdano ulotki. 

      W drugiej połowie czerwca, w lipcu oraz sierpniu strażacy uczestniczyli w piknikach i festynach organizowanych przez stowarzyszenia i sołectwa, na których przeprowadzono pogadanki z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas wakacji dla ok. 400 uczestników. 

      W czerwcu odwiedziły nas 4 zorganizowane grupy dzieci szkolnych, którym przeprowadzono pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku, w tym pierwszej pomocy, rozdano ulotki – łącznie 140 osób.

      Ponadto w ramach ,,Otwartych strażnic” w sezonie wakacyjnym naszą komendę odwiedziło kilkadziesiąt osób. Przedstawiono im sposoby zapobiegania zagrożeniom, które mogą pojawić się podczas sezonu letniego. Rozdano ulotki dot. bezpieczeństwa.  

      Wszystkie wyżej wymienione spotkania były doskonała okazją do promowania zawodu strażaka wśród dzieci i młodzieży. 

 

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Szamotułach

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza