Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

31.10.2018 - Rozpoczęcie kampanii CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączyliśmy się w akcję ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.  Jest to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania jest realizowana od października  2018 r. do marca 2019 r.  

W minionym miesiącu strażacy spotkali się z kilkoma grupami dzieci i młodzieży, przedstawiając im główne założenia akcji  oraz przeprowadzili pogadanki związane z tlenkiem węgla i innymi zagrożeniami, które niesie ze sobą sezon grzewczy. Rozdano ulotki  dedykowane tej kampanii. 

 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza