Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

06.11.2018 - Kampania CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
6 listopada funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach odwiedzili podopiecznych Domu Dziennego Pobytu oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach. W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przeprowadzono pogadankę na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Omówiono zasady użycia gaśnicy oraz przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń objętych pożarem. Na zakończenie rozdano ulotki z najważniejszymi zagadnieniami kampanii. 

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan

Zdjęcia : kpt. Wiesław Działo  

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza