Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

23.11.2018 - Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwo¶ci
        22 listopada 2018r. w remizie OSP Baborowo odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której przekazano sprzęt dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Baborowie.  Sprzęt został zakupiony w 99% w ramach Funduszu Sprawiedliwo¶ci ,,Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ¶wiadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych zwi±zanych z ochron± interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i ¶wiadków oraz likwidacj± skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Pozostałe ¶rodki zapewnił szamotulski samorz±d. Zakupiono rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, hydrauliczne nożyce do cięcia, agregat zasilaj±cy do narzędzi hydraulicznych oraz zestaw węży hydraulicznych. 

        Była to też doskonała okazja do przekazania jednostce z Baborowa sań do ratownictwa lodowego, dotychczas użytkowanych przez strażaków z JRG w Szamotułach. Symbolicznego przekazania na ręce Prezesa OSP Baborowo dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach mł. bryg. Ireneusz Pers. 

 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza