Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

24.11.2018 - Bezpieczniej w Przedszkolu Jarzębinka




22 listopada funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  w Szamotułach odwiedzili podopiecznych Przedszkola Jarzębinka w Szamotułach. W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” strażacy z podziału bojowego przeprowadzili dla dzieci pogadankę na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa, w tym również o zagrożeniach związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Strażacy sprawdzili znajomość numerów alarmowych oraz omówił zasady zgłaszania zdarzeń.  Pokazano sprzęt, jakim w codziennej służbie posługują się strażacy. Omówiono zasady przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń objętych pożarem. Na zakończenie rozdano ulotki z najważniejszymi zagadnieniami kampanii. 

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan

Zdjęcia : st. sekc. Marek Jaworski, Przedszkole Jarzębinka  

Galeria





jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza