Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

12.06.2019 - Strażacy prewencyjnie wśród dzieci i młodzieży
Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach w zakresie prewencji społecznej. Nasze mury odwiedziło kilka zorganizowanych grup uczniów. Strażacy odwiedzali placówki edukacyjne na terenie całego powiatu oraz festyny z okazji dnia dziecka.  Funkcjonariusze przeprowadzali  pogadanki na temat ogólnie rozumianego bezpieczeństwa, w tym również o zagrożeniach związanych z letnim wypoczynkiem oraz udzielaniem pierwszej pomocy. Strażacy sprawdzili znajomość numerów alarmowych oraz omówili zasady zgłaszania zdarzeń.  Promowano też  zawód strażaka poprzez przedstawienie specyfiki służby. Mamy nadzieję, że przekazane przez strażaków informacje przyczynią się do bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan

Zdjęcia : KP PSP Szamotuły 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza