Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

05.09.2019 - Ślubowanie nowo przyjętego strażaka
5 września 2019 r. podczas zmiany służby odbyła się uroczystość ślubowania nowoprzyjętego strażaka do Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach. 

Ślubowanie od str. Mateusza Śmigielskiego przyjęli Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach st. kpt. Arkadiusz Rakowski oraz Dowódca JRG kpt. Marcin Kina. 

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby. 

Młodego adepta sztuki pożarniczej czeka teraz 3-letnia służba przygotowawcza na stanowisku stażysty. 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Przemysław Chojan 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza