Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

06.09.2019 - Dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w 2019
         5 września w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odbyła się odprawa operacyjna dla prezesów i naczelników ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu szamotulskiego. 

         Pierwsza część dotyczyła bieżących spraw operacyjnych: planów szkoleniowych dla druhów ochotników, badań alergologicznych, aktualizacji terminów badań lekarskich i szkoleń kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przypomniano też o konieczności zachowania poufności korespondencji w sieciach radiowych PSP.

          Następnie wręczono umowy na dofinansowania OSP w ramach ,,Przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” oraz ,,Zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do ksrg”. 

          Przedstawiono również zasady ubiegania się o „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku” z tzw. środków „5000+”.  Szczegóły programu omówiła poseł na sejm RP Pani Marta Kubiak. Środki będą mogły zostać wydatkowane na cztery rodzaje przedsięwzięć:

•organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,

•organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

•upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

•propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.  

 

Zdjęcia i opracowanie: st. kpt. Przemysław Chojan 

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza