Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

11.10.2019 - Przekazanie umów w zadaniu "dofinansowania jednostek OSP w 2019 roku"
W piątek, 11 października 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach miało miejsce uroczyste przekazanie umów dotacji rządowej na zadanie publiczne pod nazwą „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku” „5000+”. Dotacja ta ma na celu wsparcie jednostek OSP w działaniach związanych z ochroną i prewencją przeciwpożarową oraz popularyzacją sportu pożarniczego i kultury fizycznej.
W spotkaniu uczestniczyli poseł na Sejm RP pani Marta Kubiak, Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach mł. bryg. Ireneusz Pers, druhowie OSP z terenu powiatu Szamotulskiego, a także funkcjonariusze KP PSP w Szamotułach.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w obecności zaproszonych gości podziękował wszystkim obecnym za ogromne zaangażowanie w wykonaniu całego toku postępowania w realizacji tego zadania publicznego.

Tekst i zdjęcia KP PSP Szamotuły

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza