Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

04.03.2020 - Narada roczna podsumowująca rok 2019
4 marca 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach odbyła się narada podsumowująca działalność za 2019 rok.

W naradzie udział wzięli m.in:
- poseł na Sejm RP Pan Grzegorz Piechowiak,
- Starosta Powiatu szamotulskiego – Beta Hanyżak,
- przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Klonowski,
- Wójt Gminy Obrzycko – Irena Rakowska,
- Sekretarz Miasta i Gminy Szamotuł – Karol Hartwich,
- Wójt Gminy Kaźmierz – Zenon Gałka,
- Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg – Roman Napierała,
- Wójt Gminy Duszniki – Roman Boguś,
- Sekretarz Gminy Pniewy – Ryszard Napierała,
- Burmistrz Miasta i Gminy Wronki – Mirosław Wieczór,
- Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach – insp. Sławomir Dziupiński,
- Prokurator Sądu Rejonowego w Szamotułach – Katarzyna Ryżyńska-Banasiak,
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Stefan Kaszkowaik,
- Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach płk. Artur Koczerba,
- Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego oddział w Szamotułach ppłk. Mirosław Szymański,
- Kapelan Strażaków Powiatu szamotulskiego – ksiądz Proboszcz Mariusz Marciniak,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki – Jacek Szczepaniak,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Pniewy – Kwiryn Naparty,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki – Grzegorz Kupka,
- Komendanci i Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu szamotulskiego,
- funkcjonariusze i pracownicy Komendy powiatowej PSP w Szamotułach,
- przedstawiciele lokalnej prasy.

Narada rozpoczęła się złożeniem meldunku o gotowości do narady przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta PSP przez st.kpt.Arkadiusza Rakowskiego.

Następnie informację o pracy Komendy w minionym roku przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach mł. bryg. Ireneusz Pers, który w prezentacji multimedialnej przedstawił najważniejsze informacje i wydarzenia jakie miały miejsce w 2019 roku w zakresie działalności operacyjno-szkoleniowej, kontrolno-rozpoznawczej, kwatermistrzowsko-technicznej, finansowej oraz kadrowo-organizacyjnej. . Był to również doskonały moment, żeby skierować podziękowania dla kierownictwa PSP, samorządowców, zaprzyjaźnionych służb, firm i instytucji.

Po podsumowaniu narady przez Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach zabrali głos poseł na Sejm RP Pan Grzegorz Piechowiak, Starosta Powiatu Szamotulskiego – Beata Hanyżak.

Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  - st. bryg.  Robert Klonowski w swoim wystąpieniu podziękował strażakom PSP i druhom OSP z terenu powiatu szamotulskiego za zaangażowanie, profesjonalizm  i wysiłek wkładany w codzienną służbę. Osobne podziękowania skierował do władz samorządowych za wsparcie finansowe i dotychczasową, owocną współpracę.

W trakcie narady omówiono również działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym dotacje przyznane na działalność w roku 2019. Wkład pracy ochotników w ochronę przeciwpożarową, w tym co najważniejsze bieżącą działalność ratowniczą jest bardzo ważnym aspektem bezpieczeństwa, za co Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach serdecznie podziękował zgromadzonym przedstawicielom jednostek OSP.
Zaproszeni goście mogli zapoznać się z zakupionym sprzętem oraz skosztować strażackiej grochówki.

Opracował: mł. kpt. Miłosz Nowak
Zdjęcia: sekc. Dawid Gacek
Zamieścił: mł. ogn. Łukasz Kawka

Galeria

Stop pożarom traw Fundacja pomocy poszkodowanym pracownikom PSP Firefightersplus.eu platforma e-learningowa Stop pożarom traw artykuł KW Czujka na straży twojego bezpieczeństwa Czad i ogień, obudź czujność Pożary lasów KG Bezpieczne żniwa Owady błonkoskrzydłe Burze i silny wiatr Edukacja i profilaktyka