Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

09.01.2011 - XIX Finał Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy
W dniu 9 stycznia br. po raz kolejny w całej Polsce zorganizowano XIX Finał Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy.
W ramach akcji oraz w wielu miejscach w kraju i na ¶wiecie zbierano pieni±dze na rzecz dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
Do akcji wł±czyli się również Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.
O godzinie 15.00 dwa samochody z Jednostki Ratowniczo-Ga¶niczej w Szamotułach pojechały pod Halę Wacław, aby przył±czyć sie do akcji Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy.
Na hali odbywały się pokazy i licytacje. Jednak największe zainteresowanie, zwłaszcza w¶ród dzieci wzbudziła możliwo¶ć obejrzenia samochodu strażackiego i jego wyposażenia.
W akcji zaangażowanych było 8 strażaków z Jednostki Ratowniczo-Ga¶niczej w Szamotułach.

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza strategia