Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

04.03.2011 - Eliminacje miejsko-gminne OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" w Szamotułach
W dniu 04 marca 2011r. w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach odbyły się eliminacje Miasta i Gminy Szamotuły Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". Turniej otworzył Prezes Zarz±du Oddziału Miejsko-Gminnego w Szamotułach dh Ireneusz Wojciech Dukat.
W poszczególnych grupach wiekowych zwyciężyli:
- szkoły podstawowe - Dominik Kaniowski oraz Łukasz Baraniecki (SP Nr 1 Sz-ły)
- gimnazja - Milena Kowalczyk (Gimnazjum Nr 3 w Szamotułach) oraz Natalia Łabojewska (Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach)
- szkoły ponadgimnazjalne - Joanna Zantkiewicz oraz Weronika Kufel (ZS Nr 1 LO Sz-ły)
Będ± oni reprezentować gminę w eliminacjach powiatowych OTWP.
Wręczenia nagród oraz dyplomów wszystkim uczestnikom dokonali: Prezes Zarz±du Oddziału Miejsko-Gminnego w Szamotułach dh Ireneusz Wojciech Dukat oraz Z-ca Burmistrza Wojciech Rabski. Podziękowano opiekunom za trud włożony w przygotowanie podopiecznych do turnieju.
Poniżej protokół komisji z pełn± list± uczestników oraz zdjęcia z przebiegu eliminacji.

Galeria

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza strategia