Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Statystyki akcji z roku 2020 na dzień 31 stycznia.

RAZEM - 93

Pożary - 30

Miejscowe zagrożenia - 51

Alarmy fałszywe - 12


W działaniach zaangażowanych było:

237 zastępów Straży Pożarnej
959 strażaków

Ilość akcji ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych na terenie powiatu w latach 2005-2020

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza