Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Statystyki akcji z roku 2019 na dzień 30 września.

RAZEM - 1227

Pożary - 293

Miejscowe zagrożenia - 867

Alarmy fałszywe - 67


W działaniach zaangażowanych było:

2637 zastępów Straży Pożarnej
11820 strażaków

Ilość akcji ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych na terenie powiatu w latach 2005-2018

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza