Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Zamówienia publiczne

Przebudowa placu manewrowego w Jednostce Ratowniczo – Gaœniczej i Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach

Ogłoszenie

SIWZ część I

SIWZ część II

SIWZ część III

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Postępowania zakończone

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza