Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach
Herb Powiatu Szamotulskiego
Chcesz zostać jednym z nas? Przeczytaj jak to zrobić >>>.
Sprzęt na wyposażeniu PSP Szamotuły >>>.
Zobacz wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie >>>.

Zamówienia publiczne

Przebudowa placu manewrowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej i Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach

Ogłoszenie

SIWZ czę¶ć I

SIWZ czę¶ć II

SIWZ czę¶ć III

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Postępowania zakończone

Termomodernizacja budynku Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach

Ogłoszenie

SIWZ czę¶ć I

SIWZ czę¶ć I zał±cznik

SIWZ czę¶ć II

SIWZ czę¶ć II zał±cznik I

SIWZ czę¶ć II zał±cznik II

SIWZ czę¶ć III

Ogłoszenie o wyniku postepowania

jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza jednostka ratowniczo gaśnicza strategia